Mot uten grenser

Velkommen til Mot uten grenser – et kultur- og undervisningsprogram om mot og menneskerettigheter. Initiativet kommer fra Robert F. Kennedy Human Rights og gjennomføres av den norske ideelle organisasjonen Partnership for Change. Det var Kerry Kennedy, datter av avdøde Robert F. Kennedy, som startet programmet Speak Truth To Power i 2000. Les hennes hilsen her.

Undervisningsopplegget passer både for videregående skoler, kulturarbeidere og ungdomsorganisasjoner. Hensikten er å fremme kunnskap om menneskerettigheter og bygge mot hos den enkelte til å stå opp for egne meninger og verdier.

Prosjektet består også av en teaterforestilling og en fotoutstilling. Les mer om Mot uten grenser.

Til læreren:

I den delen av læreplanen som fastsetter fagenes formål, er det flere av fellesfagene på videregående som har med momenter som passer godt overens med grunntankene i Mot uten grenser. Når oppgavene til tekstene skulle utarbeides, var dette viktig for utvelgelse av fag. Grunntanken i undervisningsdelen av prosjektet er å stimulere elevene ikke bare til økt innsikt i situasjoner der mennesker må kjempe for sine rettigheter, men også å inspirere dem til aktivt å bruke sin stemme og påvirkningskraft, til å delta, ikke bare observere.

Elevene får møte mennesker som har tatt modige livsvalg. På forskjellig vis er kampen disse menneskene kjemper relevante for fagene og oppgavene. Oppgavene er utarbeidet med utgangspunkt i fagenes kompetansemål. De aktuelle kompetansemålene står angitt sammen med innledningen til hvert fag. Vi ønsket også å aktivisere elevene i alle de grunnleggende ferdighetene. Regning er til stede, i oppgavene til Samfunnsfag. Oppgavene er lagt tett opp mot læreplanene i fagene, slik at de skal være egnet til å bruke i undervisningen. Det står relativt mange oppgaver til hver av de intervjuede personene, men de er ikke gjensidig avhengige av hverandre – det skal være mulig å plukke ut de oppgavene som passer best i den enkelte lærers undervisnings- og øktplan.

Mot uten grenser dreier seg om å bidra til å gjøre det lettere å ta modige valg i møte med urettferdighet. Det setter fram forbilder. Mennesker som ikke tåler urett, men står opp og kjemper mot overtramp på menneskeverd. Forbilder vi trenger flere av i kommende generasjoner, også her til lands. Ta disse forbildene med deg inn i klassen din og bidra til prosjektet du også!

I den delen av læreplanen som fastsetter fagenes formål, er det flere av fellesfagene på videregående som har med momenter som passer godt overens med grunntankene i Mot uten grenser. Når oppgavene til tekstene skulle utarbeides, var dette viktig for utvelgelse av fag. Grunntanken i undervisningsdelen av prosjektet er å stimulere elevene ikke bare til økt innsikt i situasjoner der mennesker må kjempe for sine rettigheter, men også å inspirere dem til aktivt å bruke sin stemme og påvirkningskraft, til å delta, ikke bare observere.

Elevene får møte mennesker som har tatt modige livsvalg. På forskjellig vis er kampen disse menneskene kjemper relevante for fagene og oppgavene. Oppgavene er utarbeidet med utgangspunkt i fagenes kompetansemål. De aktuelle kompetansemålene står angitt sammen med innledningen til hvert fag. Vi ønsket også å aktivisere elevene i alle de grunnleggende ferdighetene. Regning er til stede, i oppgavene til Samfunnsfag. Oppgavene er lagt tett opp mot læreplanene i fagene, slik at de skal være egnet til å bruke i undervisningen. Det står relativt mange oppgaver til hver av de intervjuede personene, men de er ikke gjensidig avhengige av hverandre – det skal være mulig å plukke ut de oppgavene som passer best i den enkelte lærers undervisnings- og øktplan.

I tekstene som portretterer forskjellige menneskerettighetsaktivister møter elevene forbilder til etterfølgelse. Men tekstene og oppgavene er ikke de eneste ressursene som ligger innenfor rammen av Mot uten grenser. Vel så viktig er det flotte billedmaterialet i form av Eddie Adams fotoutstilling: «Mot uten grenser – mennesker som endrer vår verden». En ny, norsk installasjon er utarbeidet basert på et utvalg av disse bildene og med nytt materiale fra Morten Brun. Installasjonen er formet som en interaktiv bok, som publikum selv kan bla i. Dette fotomaterialet er ment å turnere i landet, slik at det når flest mulig interesserte. Minst like viktig er teaterstykket «Mot uten grenser – Stemmer fra mørket», av Ariel Dorfman. Bildets kraft til å engasjere er så kjent at det er nedfelt selv i dagligtalens klisjeer. Tvil ikke på kraften som ligger i å leve seg inn i et annet mennesket livssituasjon heller. Å arbeide med drama er riktignok ikke en grunnleggende ferdighet, men det aktiverer mange av dem, og teaterstykket har definitivt sin plass i skolehverdagen.

Mot uten grenser dreier seg om å bidra til å gjøre det lettere å ta modige valg i møte med urettferdighet. Det setter fram forbilder. Mennesker som ikke tåler urett, men står opp og kjemper mot overtramp på menneskeverd. Forbilder vi trenger flere av i kommende generasjoner, også her til lands. Ta disse forbildene med deg inn i klassen din og bidra til prosjektet du også!